EXCOM 2K19

Abhinav R

Abhinav R

Chairman
Abhiraj V S

Abhiraj V S

Vice Chairman
Athira M

Athira M

Secretary
Anju Maria

Anju Mariya

Link Representative
Arjun P Ashok

Arjun P Ashok

Treasurer
Bushna Baburaj

Bushna B Vasanth

Joint Secretary
Ajith M

Ajith M

Activity Co-ordinator
Deepak K Prakash

Deepak K Prakash

Technical Co-ordinator
Akarsh Ashok

Akarsh Ashok

Web Master
Akhil Raj

Akhil Raj

Publicity Co-ordinator
Swathi Sree

Swathi Sree

Design Lead

ELECTRONIC COMMUNICATION COORDINATOR

Ann Mary

Annmary Joseph

Thanusha J

Thanusha J

CONTENT WRITING

Haritha H

Haritha H

Abhirami S

Abhirami S

MEMBERSHIP DEVELOPMENT CELL

Abhishek

Abhishek

Aparna Anil

Aparna Anil

Sarath S

Sarath S

Ashin Prakash

Ashin Prakash

Ann Mary

Ann Mary Denson

Anjana Devarajan

Anjana Devarajan

PES

Deepak K Prakash

Deepak K Prakash

Chairman
Anirudhan R

Anirudhan R

Vice Chairman
Sreelakshmi Ajimon

Sreelakshmi S Aji

Secretary
 Vyjayanthi V

Vyjayanthi J Shenoy

Treasurer

IAS

Ajith M

Ajith M

Chairperson
Solomon Staby

Solomon Staby

Vice Chairman
Nayana C T

Nayana C T

Secretary
Gayathri M

Gayathri M

Treasurer

PELS

Rakhi R

Rakhi R

Chairman
Rohith

Rohith

Vice Chairman
Soumya Haridas

Soumya Haridas

Secretary
 Vyshakh

Vyshakh

Treasurer

WIE

Haritha H

Haritha H

WIE Chairperson
Karthika R

Karthika R

Vice Chairperson
Arya Thampi

Arya Thampi

Secretary
Aswathy T P

Aswathy T P

Joint Secretary